Quy định về hoàn trả tiền mua khóa học

Trong vòng 3 ngày kể từ khi thanh toán học phí khóa học, nếu bạn cảm thấy khóa học không hiệu quả, Lophot sẽ hoàn trả lại 100% học phí nếu Học viên có đủ điều kiện để được hoàn lại tiền mua Khóa học.

Điều kiện để Học viên được hoàn tiền mua Khóa học là: Học viên gửi thông báo tới email admin@lophot.com cho Lophot về việc không hài lòng với chất lượng của Khóa học, không muốn sử dụng Khóa học và đề nghị Lophot hoàn trả lại tiền mua Khóa học, email này phải được gửi tới email của Lophot trong vòng 03 ngày kể từ thời điểm Khóa Học được kích hoạt.

Lophot từ chối thực hiện việc hoàn trả tiền mua Khóa học nếu email của Học viên gửi cho Lophot nằm ngoài khoảng thời gian của Thời Hiện Khiếu Nại.

Các hình thức mà Lophot hoàn trả lại tiền mua Khóa học cho Học viên:

• Học viên cần chỉ định 01 tài khoản ngân hàng trong nước để nhận lại tiền mua Khóa học được hoàn lại và khoản tiền nhận lại sẽ bị khấu trừ phí chuyển khoản theo quy định của ngân hàng;

Thời gian Lophot hoàn lại tiền: Trong vòng 05 ngày làm việc chưa bao gồm thời gian chuyển khoản liên ngân hàng.

Khóa học được Học viên trả lại cùng với các phần khuyến mãi tương ứng sẽ được xóa khỏi tài khoản học của Học viên ngay khi Lophot đồng ý trả lại tiền mua Khóa học cho Học viên.